[1]
Lunde, T. och Sjöström, J. 2020. Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik: forskning som eftersträvar en professionsvetenskap för lärare. ATENA Didaktik. 3, 1 (okt. 2020). DOI:https://doi.org/10.3384/atena.2020.3299.