[1]
Lunde, T. 2022. Dags för kroppen att bli ett innehåll i fysik?. ATENA Didaktik. (mar. 2022). DOI:https://doi.org/10.3384/atena.2022.4273.