(1)
Lunde, T.; Sjöström, J. Didaktiska Modeller Som kärnan I ämnesdidaktik: Forskning Som eftersträvar En Professionsvetenskap för lärare. ATENA 2020, 3.