Frejd, J. (2019). Barn i förskoleklass skapar mening om evolution och djurs utveckling. ATENA Didaktik, 1(1). https://doi.org/10.3384/atena.2019.1355