Stolpe, K. (2021). Forskningslitteracitet – att läsa, värdera och använda forskning i praktiken. ATENA Didaktik, 3(1). https://doi.org/10.3384/atena.2021.3677