Fägerstam, E. (2022). Svårt för lärare att bedöma laborativt arbete rättvist. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2022.4240