Lunde, Torodd, och Jesper Sjöström. 2020. ”Didaktiska Modeller Som kärnan I ämnesdidaktik: Forskning Som eftersträvar En Professionsvetenskap för lärare”. ATENA Didaktik 3 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.3299.