Lunde, Torodd. 2022. ”Liten ändring Gav Stor Effekt På lärande Om Teoriers särdrag”. ATENA Didaktik, maj. https://doi.org/10.3384/atena.2022.4335.