Höst, Gunnar, och Torodd Lunde. 2022. ”En Bredd Av utgångspunkter för Dialog”. ATENA Didaktik 4 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4398.