Frejd, J. (2019) ”Barn i förskoleklass skapar mening om evolution och djurs utveckling”, ATENA Didaktik, 1(1). doi: 10.3384/atena.2019.1355.