Lunde, T. och Sjöström, J. (2020) ”Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik: forskning som eftersträvar en professionsvetenskap för lärare”, ATENA Didaktik, 3(1). doi: 10.3384/atena.2020.3299.