Westman, A.-K. (2022) ”Stor variation när elever visualiserar naturvetenskap”, ATENA Didaktik. Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/atena/article/view/4454 (åtkomstdatum: 27 september 2022).