[1]
J. Frejd, ”Barn i förskoleklass skapar mening om evolution och djurs utveckling”, ATENA, vol. 1, nr 1, okt. 2019.