[1]
T. Lunde och J. Sjöström, ”Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik: forskning som eftersträvar en professionsvetenskap för lärare”, ATENA, vol. 3, nr 1, okt. 2020.