[1]
G. Höst, ”Elever har låg kunskap om naturvetenskapliga undersökningar”, ATENA, maj 2022.