Lunde, T. ”Liten ändring Gav Stor Effekt På lärande Om Teoriers särdrag”. ATENA Didaktik, maj 2022, doi:10.3384/atena.2022.4335.