Fridberg, Marie, Agneta Jonsson, Andreas Redfors, och Susanne Thulin. ”Fysik Och Kemi I Fokus för Kommunikationen Mellan lärare Och Barn I förskolan”. ATENA Didaktik 4, no. 1 (december 2, 2021). åtkomstdatum juni 26, 2022. https://atenadidaktik.se/atena/article/view/1827.