Lunde, Torodd, och Jesper Sjöström. ”Didaktiska Modeller Som kärnan I ämnesdidaktik: Forskning Som eftersträvar En Professionsvetenskap för lärare”. ATENA Didaktik 3, no. 1 (oktober 30, 2020). åtkomstdatum juni 26, 2022. https://atenadidaktik.se/atena/article/view/3299.