Stolpe, Karin. ”Forskningslitteracitet – Att läsa, värdera Och använda Forskning I Praktiken”. ATENA Didaktik 3, no. 1 (april 26, 2021). åtkomstdatum juni 26, 2022. https://atenadidaktik.se/atena/article/view/3677.