Fägerstam, Emilia. ”Svårt för lärare Att bedöma Laborativt Arbete rättvist”. ATENA Didaktik (mars 3, 2022). åtkomstdatum maj 21, 2022. https://atenadidaktik.se/atena/article/view/4240.