Lunde, Torodd. ”Liten ändring Gav Stor Effekt På lärande Om Teoriers särdrag”. ATENA Didaktik (maj 12, 2022). åtkomstdatum augusti 14, 2022. https://atenadidaktik.se/atena/article/view/4335.