Höst, Gunnar, och Torodd Lunde. ”En Bredd Av utgångspunkter för Dialog”. ATENA Didaktik 4, no. 1 (juni 23, 2022). åtkomstdatum september 27, 2022. https://atenadidaktik.se/atena/article/view/4398.