1.
Lunde T, Sjöström J. Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik: forskning som eftersträvar en professionsvetenskap för lärare. ATENA [Internet]. 30 oktober 2020 [citerad 26 juni 2022];3(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/atena/article/view/3299