1.
Stolpe K. Forskningslitteracitet – att läsa, värdera och använda forskning i praktiken. ATENA [Internet]. 26 april 2021 [citerad 26 juni 2022];3(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/atena/article/view/3677