[1]
Fägerstam, E. 2020. Vilken roll spelar känslor och värderingar för elevers lärande?. ATENA Didaktik. 2, 1 (juni 2020). DOI:https://doi.org/10.3384/atena.2020.2241.