[1]
Bossér, U. och Sjöström, J. 2020. Samhällsfrågor i nv-klassrummen – från enkel kontextualisering till fokus på handlingskompetens för global miljörättvisa. ATENA Didaktik. 2, 1 (juni 2020). DOI:https://doi.org/10.3384/atena.2020.2244.