[1]
Westman, A.-K. 2020. Förskollärares barnsyn kan motverka eller förstärka könsstereotyper. ATENA Didaktik. 3, 1 (sep. 2020). DOI:https://doi.org/10.3384/atena.2020.3255.