[1]
Ekström Lind, L., Martín Bylund, A. och Stenliden, L. 2020. Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik. ATENA Didaktik. 3, 2 (nov. 2020). DOI:https://doi.org/10.3384/atena.2020.3345.