[1]
Stolpe, K. 2021. Forskningslitteracitet – att läsa, värdera och använda forskning i praktiken. ATENA Didaktik. 3, 1 (apr. 2021). DOI:https://doi.org/10.3384/atena.2021.3677.