[1]
Lunde, T. och Höst, G. 2022. Att undervisa naturvetenskap i det flerspråkiga klassrummet. ATENA Didaktik. 4, 2 (dec. 2022). DOI:https://doi.org/10.3384/atena.2022.4584.