[1]
Mikkonen, S. och Lundqvist, C. 2024. Hur gör vi det osynliga synligt? Kooperativt lärande tillsammans med digitala verktyg som stöd för yngre elevers förståelse för naturvetenskapliga begrepp. ATENA Didaktik. (feb. 2024). DOI:https://doi.org/10.3384/atena.2024.5187.