(1)
Andersson, R. Erfarenheter Av En Didaktisk Modell för Undervisning Om hållbar Energi. ATENA 2019, 1.