(1)
Sjöström, J. CoRe – Ett Didaktiskt Verktyg för Planering Och Professionsutveckling. ATENA 2019, 1.