(1)
Fridberg, M.; Jonsson, A.; Redfors, A.; Thulin, S. Fysik Och Kemi I Fokus för Kommunikationen Mellan lärare Och Barn I förskolan. ATENA 2021, 4.