(1)
Christenson, N. Ramverk för bedömning Av Argumentation Om samhällsfrågor Med Naturvetenskapligt innehåll. ATENA 2020, 2.