(1)
Fägerstam, E. Vilken Roll Spelar känslor Och värderingar för Elevers lärande?. ATENA 2020, 2.