(1)
Lunde, T. VÀrderingar pÄverkar Vilken Roll Kunskaper Spelar I Argumentation. ATENA 2020, 2.