(1)
Bossér, U.; Sjöström, J. Samhällsfrågor I Nv-Klassrummen – från Enkel Kontextualisering till Fokus På Handlingskompetens för Global miljörättvisa. ATENA 2020, 2.