(1)
Westman, A.-K. Förskollärares Barnsyn Kan Motverka Eller förstärka könsstereotyper. ATENA 2020, 3.