(1)
Högström, P.; Rundberg, M. Att Bygga Relationer Mellan lärare, Student Och Naturvetenskapligt innehåll I Digitala miljöer. ATENA 2021, 3.