(1)
Stolpe, K. Forskningslitteracitet – Att läsa, värdera Och använda Forskning I Praktiken. ATENA 2021, 3.