(1)
Fägerstam, E. Det är svårt Att Se Helheten I Tekniska System. ATENA 2022, 4.