(1)
Fägerstam, E. Svårt för lärare Att bedöma Laborativt Arbete rättvist. ATENA 2022, 4.