(1)
Jeppsson, N. Analogiövning Som stöd för Elevers lärande Om Kemisk beräkning. ATENA 2023, 5.