(1)
Stolpe, K. Språkinriktade Aktiviteter Kan Gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk. ATENA 2022, 4.