(1)
Lunde, T. Gynnsamt Att låta Elever växla Mellan Vardagligt Och Naturvetenskapligt språkbruk. ATENA 2022.