(1)
Lunde, T.; Höst, G. Att Undervisa Naturvetenskap I Det flerspråkiga Klassrummet. ATENA 2022, 4.