(1)
Broman, K. Lärare ändrar Sin Undervisning Efter Learning Study. ATENA 2023, 5.