(1)
Schönborn, K.; Höst, G. Lärare behöver Ge Eleverna stöd Att Tolka Representationer I Kemiklassrummet. ATENA 2023.