(1)
Andrée, M.; Hansson, L. Gratis Undervisningsresurser från industriföretag kräver Didaktiska överväganden. ATENA 2023, 5.